Sermon Marso 29,2020.

Condensed Sermon for this Sunday Gospel: Juan 11:1-44 Ang Pagkamatay ni Lazaro 11 May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 2 Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit …

Sermon Marso 29,2020. Read More »

Baptism of Chris ann Basing at St. Mary’s

Matthew 28:19-2019 Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost: 20 Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen.