Sermon Marso 29,2020.

Condensed Sermon for this Sunday Gospel: Juan 11:1-44 Ang Pagkamatay ni Lazaro 11 May isang taong nagngangalang Lazaro na nagkasakit. Nakatira siya sa Bethania kasama ang mga kapatid niyang sina Maria at Martha. 2 Si Maria ang nagbuhos ng pabango sa paa ng Panginoon at pagkatapos ay pinunasan iyon ng kanyang buhok. Dahil may sakit …

Sermon Marso 29,2020. Read More »